Sông Hương

Lời ru một thờiEm qua một thời con gái
Tủi hờn không gọi thành tên
Nỗi niềm lặng chảy vào đêm
Mắt buồn giấu sau vạt áo

Em qua một thời giông bão
Từng đêm ngồi đếm bóng mình
Ầu ơ giấc con thơ dại
Biết chăng lòng mẹ chông chênh

Trót nhớ một người phải quên
Ru hờ... hồng nhan bạc phận
Lỡ làng một thời hương phấn
Đi về một nẻo ai hay ?

Rượu nồng lỡ uống... trót say
Ầu ơ mười hai bến nước
Hôm nào chân quen lạc bước
Trôi dài câu hát đêm đêm

Trót nhớ một người phải quên
Mai này rồi con hiểu mẹ
Ngủ đi... một thời thơ trẻ
Đêm này... đêm nữa... ầu ơ

Huế 06/11/2012
Sông Hương

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 7 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Lời ru một thời"