Truyện

Việt Nam Thư Quán - Thư viện Online

Truyện ngắn
Bên Trời Lận Đận
Phạm Hữu Phước

Cho Điểm diem
10 Phiếu
Đã xem 4129 lần.

Về trang chính