Trần văn Sơn

Mưa độc dược
[Cảm tác tranh MƯA TÍM của họa sĩ LƯƠNG TRƯỜNG THỌ]


 

Quỉ ám hồn đau sầu vận nước

Nâng ly rượu đắng xót xa đời

Mưa chiều độc dược ôm đầu khóc

Ghế trống chờ ai xé ruột người

Được bạn: Ct.Ly 30/12/2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mưa độc dược"