Dzạ Lữ Kiều

Dấu xưaMùa Xuân … Tôi về xứ Huế
Rét bấc lạnh cóng vai gầy
Thành Nội đường loang loáng nước
Lặng thầm lá rủ hàng cây

“Cấm Thành” bao năm vẫn thế
Dấu mùa ly loạn ngày xưa
Thành quách rêu phong đổ nát
Gió choàng theo những cơn mưa

Huế ơi! Người con xa xứ
Mỗi lần về thăm Cố Đô
Nỗi niềm … Chừ, thôi cúi mặt
Giọt lòng thấm đẫm hồn thơ

Đời tôi – Cánh chim phiêu lãng
Dừng chân chưa ấm lại đi
Dấu xưa len vào trong mắt
Để tim quay quắc đêm về!

Cao nguyên phố, 16-12-2012
Dzạ Lữ Kiều

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 15 tháng 1 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Dấu xưa"