Tác Giả: Đông Hồ

18 Tác Phẩm, Trang 1 / 1


  Đã có: 35 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đám cưới chuột
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Đám cưới chuột
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2430 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cưỡi trâu thả diều
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Cưỡi trâu thả diều
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1650 Lần.


  Đã có: 27 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cô gái hứng dừa
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Cô gái hứng dừa
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1546 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em Bé và Bông sen
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Em Bé và Bông sen
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1443 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đánh ghen
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Đánh ghen
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1368 Lần.


  Đã có: 25 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đàn Gà
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Đàn Gà
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1281 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: Công múa
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Công múa
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1279 Lần.


  Đã có: 37 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cưỡi rồng
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Cưỡi rồng
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1274 Lần.


  Đã có: 17 người nhận xét.
  Tên ảnh: Múa Rồng
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Múa Rồng
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1222 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tranh lợn (Heo)
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Tranh lợn (Heo)
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1177 Lần.


  Đã có: 21 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em Bé và gà chọi
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Em Bé và gà chọi
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1119 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Gà Trống
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Gà Trống
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1101 Lần.


  Đã có: 17 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đấu Vật
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Đấu Vật
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1085 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tranh voi
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Tranh voi
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1081 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Rước ông nghè vinh quy bái tổ
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Rước ông nghè vinh quy bái tổ
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1038 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em Bé và con cóc
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Em Bé và con cóc
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1038 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tranh Gà
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Tranh Gà
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 994 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Múa Lân (Múa Sư Tử)
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Múa Lân (Múa Sư Tử)
  Thể loại: Tranh dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 937 Lần.