Kim Giang

Tình Thơ

Đem tình dìm xuống đáy sông
Đắm con mắt nhớ tình không chết chìm
Chôn tình dưới đá lặng im
Tình không chết chỉ thấy tim thét gào
Dắt tình bỏ giữa núi cao
Tình không lạc nhớ làm sao dẫn đường
Đem tình bỏ giữa đại dương
Thành muôn sóng vỗ yêu thương tìm về
Đốt thơ hóa giải lời thề
Thì ra mình dính bùa mê của mình

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 19 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Tình Thơ"