Diên Vỹ

Chỉ có thế...phải không?


không biết bây giờ anh đã ngủ hay chưa
nơi tôi ở nắng đã nghiêng về phía bên kia trái đất
những nỗi phiền ưu phố không thèm góp nhặt
nên đêm một mình trở giấc chơ vơ

không biết giấc ngủ anh có lắm mộng mơ
hay mệt mỏi cùng ngày, đêm chỉ còn là trơ đá
không biết trên đời này có phép lạ
để kéo gần khoảng cách của thế nhân ?

không biết rồi mai trên bước đường trần
đời giong ruổi có đưa gần nhau lại
hay chỉ thế thôi anh, như gió mây cứ mặc nhiên, tự tại
nếu gặp nhau rồi cũng hai ngả phân ly

giá như cùng biển đêm nghe sóng thầm thì
dù đời vỡ cũng còn lời của biển
thôi ngủ ngoan nhe anh,
để ngày mai còn ra sân đời làm tròn vai diễn
một kiếp người ..chỉ có thế phải không ?

jan. 06, 2013

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 1 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Chỉ có thế...phải không?"