Truyện
Mục Lục

Việt Nam Thư Quán - Thư viện Online

truyện dài
Chú Chiếu Bóng, nhà ảo thuật
tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sàigòn năm ấy
Lê văn Nghĩa

Cho Điểm diem
7 Phiếu
Đã xem 16646 lần.

  • <<^^>>

Về trang chính

Mục Lục: Chú Chiếu Bóng, nhà ảo thuật
tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sàigòn năm ấy