System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:d0356136-7b67-4ca6-ac88-45cf94a71c8e
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Có Đôi Khi... của Thi sĩ: Song Nhi - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Song Nhi

Có Đôi Khi...


 


Có đôi khi thèm sống thật một giờ
Thú nhận yếu đuối trước dòng đời giông bão
Xé bỏ đi chiếc mặt nạ giả tạo
Ta mạnh mẽ gan lì nên ta chẳng cần ai

Có đôi khi thèm một bàn tay
Níu giữ chút hy vọng sắp vuột mất
Chẳng còn phải làm kẻ hành khất
Lê lết cõi mơ hồ chờ bố thí yêu thương

Có đôi khi thèm những chuyện hoang đường
Theo mây theo khói tầng không tan biến
Như thể chưa bao giờ ta hiện diện
Giữa dương trần sắp ngữa trắng- đen

Có đôi khi mong ước một người từng là thân quen
Bỗng trở thành xa lạ như chưa hề quen biết
Bước qua nhau dửng dưng không oán hờn nuối tiếc
Cho đêm về lệ chẳng tuôn đổ bờ mi
......
Mà thôi.... khát thèm để làm gì
Khi con tim vẫn thoi thóp đập nơi lồng ngực
Chẳng thể nào một lần chết thử được
Để biết có bao người thương xót lúc ta đi.

Song Nhi
Mar 8, 2015

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 4 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Có Đôi Khi..."