Tìm: theo:  

 
Tìm theo Tên Bài Thơ

Tìm theo Tên Thi Sĩ


Thính vũ
Số lần đọc: 328

Cùng một Thi Sĩ
37 Bài Thơ
  Xem Tiếp ...  

 

 
7 Phiếu

Nguyễn Trãi

Thính vũTịch mịch u trai lý,
Chung tiêu thính vũ thanh.
Tiêu hao kinh khách chẩm!
Điểm trích sổ tàn canh.
Cách trúc xao song mật
Hoà chung nhập mộng thanh.
Ngâm dư hồn bất mị,
Đoạn tục đáo thiên minh.


Dịch nghĩa

Vắng vẻ trong phòng tối tăm,
Suốt đêm nghe tiếng trời mưa.
Tiếng não nùng làm kinh động gối khách,
Giọt thánh thót suốt mấy canh tàn.
Cách bụi trúc tiếng khua nhặt vào cửa sổ,
Lẫn tiếng chuông vẳng vào giấc mơ nhẹ nhàng.
Ngâm rồi vẫn không ngủ được,
Nghe đứt nối cho đến trời bình minh.Nghe mưa
(Người dịch: Lê Cao Phan)

Phòng tối u tĩnh mịch
Đêm trường lắng mưa rơi
Nhẹ nhàng lay gối khách
Giọt nối giọt canh dài
Cửa ngoài tre sột soạt
Nhập mộng chuông khua hoài
Thơ ngâm rồi khó ngủ
Dứt nối đến trời mai.

聽 雨

寂 寞 幽 齋 裏,
終 宵 聽 雨 聲。
蕭 騷 驚 客 枕,
點 滴 數 殘 更。
隔 竹 敲 窗 密,
和 鐘 入 夢 清。
吟 餘 渾 不 寐,
斷 續 到 天 明。


Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, 1976

Nguồn: thivien.net
 
 
 
 
Nhóm quản trị: Ct.Ly, Cumusic, Easyman, Huyền Băng, KeDangGhet, Mercury, Mars, Mọt Sách
Nhóm điều hành: Băng Nguyệt, Canary, Ct.Ly, Cumusic, Diên Vỹ, Donation, Easyman, Hoàng Dung, HongYen, Huyền Băng, James Jee, KeDangGhet, Khánh Quỳnh, Kim_Bang_2, Lang Thang, Mars, Mickey, n.trang, NCD, nguyen.bamboo, Nguyên Đỗ, NKT, Phongvans, QV, Saomai1268, Sunflower, Thanh Vân, Tommyboy, Viet Duong Nhan

Bài viết và sách tại vnthuquan.net, thuộc quyền sở hữu của người viết và của vnthuquan.net.

Copyright by Thu vien Online © 2002 - 2015 - designed by Phạm Huy Hùng
Trang Thơ hiện có 876 người đang online

BoDau mViet