System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:dd44b3c0-faca-4905-917d-faa3f6c80b02
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Giọt Sầu Ly Khách của Thi sĩ: Đỗ Hồng - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Đỗ Hồng

Giọt Sầu Ly KháchTâm tình rót xuống đầy ly nhỏ
Câu hát vấn vương những nụ cười
Ngồi lại làm thành đêm thế giới
Cho ta yêu hết cả loài người
 
Cuối tuần gặp lại dăm tri kỷ
Những mặt trời con mọc tối nay
Nhìn lại thấy đời như đoản kịch
Ta xem ta diễn khúc tình say
 
Tháng ngày quanh quẩn sầu ly khách
Ôm giấc mơ đi khắp địa cầu
Chưa trở về nơi ta xuất phát
Và mô đất hẹp của ngàn sau
 
Ra đi là biết không về nữa
Lúc đến nơi đây chẳng hẹn hò
Ta uống cho ta hay bạn hữu
Để quên hay nhớ với âu lo?
 
Tháng tư cờ rủ hồn non nước
Ta đứng nhìn qua sóng biệt ly
Giọt rượu nào cay lên khóe mắt
Trăm phương chỉ một lối đi vềĐỗ Hồng

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 4 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Giọt Sầu Ly Khách"