Lý Bạch

Trường tương tư (I)Trường tương tư

Tại Trường An
Lạc vĩ thu đề kim tỉnh lan
Vi sương thê thê điệm sắc hàn
Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt
Quyển duy vọng nguyệt không trường than
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan
Thượng hữu thanh minh chi cao thiên
Hạ hữu lục thủy chi ba lan
Thiên trường lộ viễn hồn phi khổ
Mộng hồn bất đáo quan sơn nan
Trường tương tư
Tồi tâm can


Nhớ nhau mãi, ở Trường An
"Trường Tương tư khúc" tiếng đàn đêm thu
Dế ngâm giếng ngọc bên bờ
Ðêm khuya lướt thướt sương mờ thê lương
Chiếu đơn lạnh lẽo đêm trường
Ðèn khuya cô ảnh chập chờn bóng ai
Nhớ thương dạ những ai hoài
Trăng soi rèm cuốn lại ngồi thở than
Mặt hoa xa cách mây ngàn
Trời xanh xanh thẳm mấy tầng trời cao
Nước trong gợn sóng lao xao
Ðường xa trời rộng làm sao mộng hồn
Bay về tìm gặp người thương
Làm sao về đến bên nàng đêm nay ?
Quan san muôn dặm đường dài
Trường tương tư dạ ai hoài canh thâuQuỳnh Chi phỏng dịch
( 23/12/2003)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trường tương tư (I)"