tamvanvov

Em về thăm miền xưa cũ,


Em về thăm miền xưa cũ,
Thăm ngôi nhà cổ, vườn hoang
Đất lạnh mà cây vẫn biếc,
Cô liêu bóng chiều dần loang
 
Tường gạch thời gian phủ bụi
Cửa gỗ then cài tháng năm
Nhốt cả một thời thơ dại,
Giờ ùa về miền xa xăm...
 
Đâu bóng cha ngồi đọc sách,
Bập bùng đàn nhịp thời gian
Đâu những anh hùng hiệp nghĩa,
Mỹ nhân xô lệch giang san?
 
Và đâu rồi, cô chủ nhỏ,
Ngày ngày cặp sách tới trường
Bao nhiêu tháng ngày yên ấm
Bời bời những nhớ cùng thương !...

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Em về thăm miền xưa cũ,"