Minh Đức Hoài Trinh

Kiếp Nào Có Yêu Nhau


Anh đừng nhìn em nữa
Hoa xanh đã phai rồi
Còn nhìn em chi nữa
Xót lòng nhau mà thôi .

Người đã quên ta rồi
Quên ta rồi hẳn chứ
Trăng mùa thu gãy đôi
Chim nào bay về xứ .

Chim ơi có gặp người
Nhắn giùm ta vẫn nhớ
Hoa đời phai sắc tươi
Đêm gối sầu nức nở .

Kiếp nào có yêu nhau
Nhớ tìm khi chưa nở
Hoa xanh tận ngàn sau
Tình xanh khong lo sợ .

Lệ nhòa trên gối trắng
Anh đâu, anh đâu rồi
Rượu yêu nồng cay đắng
Sao cạn mình em thôi ?


Bài thơ này được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc,

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 13 tháng 6 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Kiếp Nào Có Yêu Nhau"