RĐinh

MỘT NGÀY KHÔNG ĐỢI


Có một dòng sông nuớc lặng trôi


Con thuyền đưa khách đổ về xuôi


Khách đi nào biết khi quay lại


Quên cả chờ mong của một nguời


 


Có một vầng trăng vương mắt ai


Lửng-lơ một mảnh gĩữa khung trời


Buồn chi trăng vỡ trên sông lạnh


Một mảnh cài lên gối một người


 


Có những mùa thu lặng-lẽ qua


Heo-may lành-lạnh thổi bên hè


Qua song mòn-mỏi chờ tin nhạn


Chỉ thấy vàng bay rụng não-nề


 


Có một thời gian quên nhớ mong


Hoa trôi phó mặc cuốn theo dòng


Phương xa bất chợt tin đưa lại


Tha-thiết lời thơ tiếng mặn-nồng


 


RĐinh

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 6 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "MỘT NGÀY KHÔNG ĐỢI"