Truyện
Mục Lục

Việt Nam Thư Quán - Thư viện Online

Tập Truyện ngắn
Mọi ông bố đã từng xếp thứ nhất
Aziz Nesin

Cho Điểm diem
2 Phiếu
Đã xem 7322 lần.

  • <<^^>>

Cùng một Tác giả: 5

Về trang chính

Mục Lục: Mọi ông bố đã từng xếp thứ nhất