Uông Thái Biểu

Gọigọi tắc - xi sao nghe chuông xe đạp
tiếng kính coong giật thót nắng vô tình
nhớ như người thân lâu ngày tránh gặp
sương trên đầu rơi nhẹ đến mong manh

ngồi xe hơi, bụi vào, em kéo kính
mẹ lội bùn cấy lúa nắng đeo lưng
đòn gánh cong như mặt đời không phẳng
mồ hôi rơi đẫm ướt những con đường

đi trong mây nao nao lưng chừng biển
lưng chừng ta lưng chừng dốc núi trầm
kỳ cọ mãi tim chẳng thành đá cuội
rửa một ngày nhẵn bóng vết vô tâm

trăm câu thơ cứ tang bồng hồ thỉ
từ ngữ thì thào những giai điệu kiêu sa
chiều nhớ, làm thơ gửi mẹ già lội ruộng
gọi đến khản hơi con chữ chẳng hiện ra

U.T.B 


 


- trích tập thơ " gói mây trong áo " - tuyển tập 414 bài thơ áo trắng do Đoàn Thạch Biền - Hồ Quốc Nhạc tuyển chọn

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 5 tháng 12 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Gọi"