Nhạc Sĩ:
Trịnh Công Sơn
Trình Bày:
Mỹ Tâm
Đêm thấy ta là thác đổ

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Một đêm bước chân về gác nhỏ chợt nhớ đoá hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ .Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ , thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi là lá cỏ , ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà , từ những phố kia tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm ta thấy ta là thác đổ tỉnh ra có khi còn nghe .
Một hôm về giữa chợ chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa , một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đoá hoa nào mới nở , đời ta có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ , tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ , tôi đã sống rất ơ hờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa , rồi bên vết thương tôi qùi
Vì em đã mang lời khấn nhỏ , bỏ tôi đứng bên đời kia .

Nguồn: mickey
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Đêm thấy ta là thác đổ"