Trọng Văn

Xuân 2013Tiền đồn, hải đảo... xa xăm
Biết nàng Xuân sẽ viếng thăm khi nào?
Thương người lính ở tuyến đầu
Canh chừng hành động giặc Tàu ngày đêm
 
Thành đô, nội địa êm đềm
Nhà nhà nao nức trước thềm Xuân sang
Nhưng luôn nghĩ đến các anh
Và xin nhắn gởi lòng thành, biết ơn
 
Gia đình nào chẳng trông mong
Dịp Tết đoàn tụ trong vòng tình thương
Ngặt nỗi tình trạng quê hương
Còn đang nguy ngập nên luôn phòng hờ
 
Đầu năm, cầu chúc trời cho:
Toàn dân hạnh phúc, ấm no, sang giàu,
Các anh sức khỏe dồi dào,
Nước mạnh đỡ sợ bọn Tầu xâm lăng.

20130207

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Xuân 2013"