Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên

Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 42 / 43  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trò chuyện
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Trò chuyện
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 487 Lần.


  Đã có: 2 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nghĩ gì đây em ?
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Nghĩ gì đây em ?
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 545 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nữ sinh
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Nữ sinh
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 471 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Thiếu nữ
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 395 Lần.


  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ đội nón
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Thiếu nữ đội nón
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 423 Lần.


  Đã có: 2 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nghế tựa
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Nghế tựa
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 351 Lần.


  Đã có: 3 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ mặc áo dài nâu
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Thiếu nữ mặc áo dài nâu
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 451 Lần.


  Đã có: 3 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mẹ và con III
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Mẹ và con III
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 392 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Múa Ballet II
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Múa Ballet II
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 367 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Múa Ballet
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Múa Ballet
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 293 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hong tóc
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Hong tóc
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 693 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hà nội trong mưa III
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Hà nội trong mưa III
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 819 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa dại
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Hoa dại
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 934 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phật thích ca
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Phật thích ca
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 775 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hà nội trong mưa II
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Hà nội trong mưa II
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 605 Lần.


  Đã có: 27 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hà nội trong mưa
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Hà nội trong mưa
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1024 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Dreamer II
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Dreamer II
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 947 Lần.


  Đã có: 31 người nhận xét.
  Tên ảnh: Dreamer I
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Dreamer I
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1547 Lần.