Liên Hương

TIẾNG HÁTThủ thỉ lời nào tựa suối reo
Êm êm mây trắng phủ lưng đèo
Dùng dằng lữ khách chùng chân bước
Níu một phím đàn nhả tơ theo
 
Ôi giọng sao  mà rất dễ thương
Phảng phất hồn thu nhẹ cung đường
Bồi hồi dìu  dặt  âm hò hẹn
Để từng hoa lá cũng vấn vương
 
Em hát cho mình hay cho ai
Mà giọng em vời vợi đất trời
Xin được một lần theo giọng ấy
Làm cánh buồm vẫy gió trùng khơi
 
Nương tiếng hát em ngỡ ngủ quên
Khi tia nắng rọi sáng bên thềm
Trong tiếng lá hoa và suối chảy
Tiếng của mùa thu bên gối êm
 
Ước rằng giọng hát ấy mãi xanh
Cho mây trời tỏa sắc thiên thanh
Xin một góc hồn làm nơi cất
Tiếng hát em trao – của để dành
 
 Liên Hương

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 14 tháng 8 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "TIẾNG HÁT"