CH2

Vần thơ mơ Mẹ.


Mẹ vẫn còn kia mắt mẹ mờ
Trong hương cạnh nến chẳng phải mơ
Vẫn cười vẫn nói  câu chậm lại
Chậm rãi như là viết vần thơ.
 
Mẹ vẫn trong ta chẳng phải ngờ
Trí nhanh hay làm chỉ nói sơ
Tay đưa ôm lại sao không thấy
Hay vẫn chỉ là trong vần thơ
 
Mẹ vẫn trong ta trong trí mờ
Ngoảnh lại nhìn xem thấy chơ vơ
Cạnh bên câu chuyện mà không biết
Dẫu rằng có chỉ tớ với vần thơ.....
CH2

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Vần thơ mơ Mẹ."