lenamphong626

Ngủ rừng(ký ức về một khúc quân hành đã xa…)


 


Đêm ngủ võng chòng chành theo nỗi nhớ
Nghiêng phía nào cũng se sắt nhớ quê hương
Mẹ ạ ở đây rừng bốn mặt
Ôm súng con mơ thủa đến trường

Đêm nay ngủ không là nơi đất mẹ
Trời thật cao đất cách một tầm ngồi
Quê nhà biết mẹ càng gian khổ
Đêm nhớ nhà sương trắng thật chơi vơi

Đêm lạnh tiếng Từ Quy không dứt
Cánh rừng nào gấp gấp mãi không thôi
Xoay vòng bốn phía rừng thao thức
Hai đầu nỗi nhớ chỉ riêng tôi

Đời quân ngũ xoáy lòng bao nỗi nhớ
Sắt se lòng day dứt vẫn quê hương
Mẹ em giờ biết ra sao nhỉ…?
Canh cánh âu lo suốt dặm trường…

Có lúc ngủ rừng đôi ba tháng
Mưa rừng cơm nhão chẳng cần canh
Vắt ve khúc khuỷa đời chinh chiến
Trằn trọc thương quê mộng chẳng thành

Tháng năm như ngựa vừa qua cửa
Mơ màng nằm nhớ thủa chiến chinh
Thoảng như chớp lửa đầu súng địch
Lăn vội thì ra ngủ giật mình…

Gặp nhau kể lại ngày gian khổ
No dồn đói góp chiến trường xưa
Thèm ơi cơm trắng chừng đôi muỗng
Xơi mãi đồ khô đã mỏi nhừ…!

Những chàng trẻ ngày xưa vui áo lính
Đã qua sông qua suối trở về nhà
Giáp binh cởi trả thời chinh chiến
Nhắc chuyện ngày xưa chợt cười xòa…!

lnp

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 12 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Ngủ rừng"