System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:fd665fa3-8f0b-4cd4-8068-0c5d3a565e0c
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Nhớ ngàn lần hơn của Thi sĩ: Song Nhi - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Song Nhi

Nhớ ngàn lần hơnVắng anh tim thấy héo gầy
Niềm vui như cũng theo mây đi rồi .
Ngày dài tựa thế kỷ trôi
Mưa bay lất phất ôi thôi nhớ người.

Xa nhau xa cả nụ cười,
Lời thơ tiếng nhạc biếng lười không nghe.
Ánh trăng rơi rụng bên hè.
Phố đông bổng hóa vắng hoe một mình.

Nhớ chi nhớ quá thiệt tình ....
Đêm khuya tới tận bình minh ửng hồng .
Mắc gì cứ ngóng với trông
Mấy phen lo lắng trong lòng chẳng yên.

Nghĩ mình sao thiệt vô duyên
Tự nhiên đi rước cái phiền vào thân.
(Ai xui , hôm tiễn bước chân
Dỗi hờn , mình bảo không cần ''người ta '')


Thôi thì em chẳng gần xa.
Thật lòng nhìn nhận nói ra một lần,
Khi mình xa cách chẳng gần.
Nhớ anh , em nhớ ...gấp ngàn lần hơn.

Song Nhi

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 5 tháng 12 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Nhớ ngàn lần hơn"