Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên

Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 5 / 43

  Tiếp theo chùm ảnh Nghệ thuật High, Low-key, VNTQ xin giới thiệu tiếp về Loạt ảnh tiếp theo cùng với kỹ thuật trên với chủ đề Mùa xuân của tác giả Lá chanh.

  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chân dung mùa xuân, bức tranh lụa
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Chân dung mùa xuân, bức tranh lụa
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 330 Lần.
  Là người sống phải có lòng tin

  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phù hộ độ trì
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Phù hộ độ trì
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 374 Lần.
  Khi người thân mãi mãi ra đi...

  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thương tiếc
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Thương tiếc
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 305 Lần.
  Đâ là Chùm ảnh Nghệ thuật của Lá Chanh, một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở hải ngoại. Những tác phẩm với kỹ thuật High-key và Low-key thể hiện kỹ thuật và tính thẩm mỹ cao. Xin chúc mừng tác giả.

  Đã có: 21 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiện tại, thiện tại
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Thiện tại, thiện tại
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 438 Lần.
  Đâ là Chùm ảnh Nghệ thuật của Lá Chanh, một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở hải ngoại. Những tác phẩm với kỹ thuật High-key và Low-key thể hiện kỹ thuật và tính thẩm mỹ cao. Xin chúc mừng tác giả.

  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 626 Lần.
  Đâ là Chùm ảnh Nghệ thuật của Lá Chanh, một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở hải ngoại. Những tác phẩm với kỹ thuật High-key và Low-key thể hiện kỹ thuật và tính thẩm mỹ cao. Xin chúc mừng tác giả.

  Đã có: 21 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hạnh phúc có đôi
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Hạnh phúc có đôi
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 876 Lần.
  Đâ là Chùm ảnh Nghệ thuật của Lá Chanh, một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở hải ngoại. Những tác phẩm với kỹ thuật High-key và Low-key thể hiện kỹ thuật và tính thẩm mỹ cao. Xin chúc mừng tác giả.

  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bay lên nào
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Bay lên nào
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 397 Lần.
  Đâ là Chùm ảnh Nghệ thuật của Lá Chanh, một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở hải ngoại. Những tác phẩm với kỹ thuật High-key và Low-key thể hiện kỹ thuật và tính thẩm mỹ cao. Xin chúc mừng tác giả.

  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cái cò lặn lội bờ ai
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Cái cò lặn lội bờ ai
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 385 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nghệ sĩ
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Nghệ sĩ
  Tác giả: Vính Saigon
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 433 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: Duyên dáng
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Duyên dáng
  Tác giả: Vính Saigon
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 676 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trương My Nhân
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Trương My Nhân
  Tác giả: Vính Saigon
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 174 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nguòi mẫu
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Nguòi mẫu
  Tác giả: Vính Saigon
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 533 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bé Trân
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Bé Trân
  Tác giả: Vính Saigon
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 142 Lần.
  Loạt ảnh áo tím được tác giả Vinh SG giới thiệu là một trong những tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ, làm cho mỗi chúng ta gợi nhớ đến kỷ niệm đã qua, kỷ niệm một thời... Cám ơn tác giả và người mẫu xinh đẹp .

  Đã có: 19 người nhận xét.
  Tên ảnh: Áo tím ngày xưa 3
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Áo tím ngày xưa 3
  Tác giả: Vính Saigon
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 760 Lần.
  Loạt ảnh áo tím được tác giả Vinh SG giới thiệu là một trong những tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ, làm cho mỗi chúng ta gợi nhớ đến kỷ niệm đã qua, kỷ niệm một thời... Cám ơn tác giả và người mẫu xinh đẹp .

  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Áo tím ngày xưa 2
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Áo tím ngày xưa 2
  Tác giả: Vính Saigon
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 709 Lần.
  Loạt ảnh áo tím được tác giả Vinh SG giới thiệu là một trong những tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ, làm cho mỗi chúng ta gợi nhớ đến kỷ niệm đã qua, kỷ niệm một thời... Cám ơn tác giả và người mẫu xinh đẹp .

  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Áo tím ngày xưa
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Áo tím ngày xưa
  Tác giả: Vính Saigon
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 578 Lần.
  Thanh Thảo 5

  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hạnh phúc
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Hạnh phúc
  Tác giả: Vính Saigon
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 274 Lần.
  Thanh Thảo 4

  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Màu thời gian
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Màu thời gian
  Tác giả: Vính Saigon
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 180 Lần.